เช่ารถตู้ รถตู้เช่า ให้เช่ารถตู้ รถตู้ให้เช่า ให้เช่า รถตู้ ให้เช่ารถตู้ รถตู้ให้เช่า เช่ารถตู้ รถตู้เช่า ให้เช่ารถตู้ ให้เช่ารถ ตู้ ให้ เช่ารถตู้  
 

V.K.INTERTOUR CO.,LTD บริการ ให้เช่ารถตู้ ปรับอากาศ VIP พร้อมคนขับ Tel. 02-949-5874

 
 
 
บริษัท วี.เค.อินเตอร์ทัวร์ จำกัด
 
 
V.K.INTERTOUR CO.,LTD
 
 
(ให้บริการ รถตู้เช่า ระดับ VIP พร้อมคนขับรถ)
 
 
Tel.: 02-949-5874
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
บริษัท วี.เค.อินเตอร์ทัวร์ จำกัด
 
  บริการ ให้ เช่ารถตู้ ทั่วไทย พร้อมคนขับ  
  ด้วย รถตู้ให้เช่า Toyota commuter d4d  
  รถตู้เช่า ภายในตกแต่งหรูหรา สวยงาม  
  เหมาะกับ พาทัวร์เที่ยว ในที่ต่างๆ  
  ส่งตรงเวลา สะดวก บริการดีเยี่ยม  
  อุ่นใจไปกับเรา V.K.INTERTOUR  
  Tel. 02-949-5874  
  Hotline: 089-500-1314  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้เช่ารถตู้


 


เงื่อนไขการ ให้เช่ารถตู้


- ขอสงวนสิทธิ์จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 10 ที่นั่งและ 14 ที่นั่ง(เฉพาะรุ่น) / คัน
- พนักงานขับรถจะปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นความปลอดภัย และความสะดวกสบายของ
  ผู้โดยสารเป็นสำคัญ ความเร็วในการขับขี่จึงขึ้นอยู่กับ การพิจารณาเส้นทาง สภาพผิว
  การจราจรและสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสม
- พนักงานขับรถขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเดินทางในบางเส้นทาง หรือบางเวลา
  หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการเดินทางต่อไปนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
  และทรัพย์สินภายในรถ
- ห้ามนำสิ่งผิดกฎหมายมาไว้ในรถ หากพนักงานขับรถพบเห็นหรือสงสัยว่าจะมี
  สิ่งผิดกฎหมายภายในรถ
- พนักงานขับรถจำเป็นต้องร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจค้น ทั้งนี้เพื่อ
  ความบริสุทธิ์ของตนเอง และบุคคลอื่นภายในรถ
- ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือสิ่งเสพติดภายในรถโดยเด็ดขาด

ระยะเวลาการเช่ารถตู้ไป-กลับภายใน 1 วัน

- ระยะเวลาการเช่า 1 วัน เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.00 น. หรือไม่เกิน 12 ชั่วโมง /
   หรือนับเวลาตั้งแต่ที่ผู้ใช้บริการกำหนด แต่ไม่เกิน 20.00 น.ของวันนั้น
- กรณีที่ผู้ใช้บริการออกเดินทางก่อนเวลา 06.00 น.คิดค่าบริการเพิ่มอีก 150 บาท/
   ชั่วโมง
- กรณีที่ผู้ใช้บริการเดินทางกลับถึงจุดหมาย เกินเวลา 20.00 น. คิดค่าบริการเพิ่ม
   อีก 150 บาท/ชั่วโมง
- กรณีที่ผู้ใช้บริการเดินทางกลับถึงจุดหมายเกินเวลา 24.00 น. คิดค่าบริการเพิ่ม
   อีก 1 วัน

ระยะเวลาการ เช่ารถตู้มากกว่า 1 วัน

- วันที่ออกเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตาม ให้นับเป็นค่าบริการ 1 วัน
- พนักงานขับรถจะปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง หลังจากนั้นพนักงานขับรถ
  จะต้องได้พักผ่อนไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง ก่อนที่จะปฏิบัติงานต่อไป ทั้งนี้เพื่อความ
  ปลอดภัยสูงสุดในการเดินทาง
- กรณีที่ผู้ใช้บริการเดินทางกลับถึงจุดหมายเกินเวลา 20.00 น. คิดค่าบริการเพิ่ม อีก
  150 บาท/ชั่วโมง
- กรณีที่ผู้ใช้บริการเดินทางกลับถึงจุดหมายเกินเวลา 24.00 น. คิดค่าบริการเพิ่มอีก
  1 วัน

ค่าน้ำมัน / ค่าทางด่วน / ค่าผ่านทางพิเศษ / ค่าจอดรถ

- วันที่ออกเดินทาง พนักงานขับรถจะเติมน้ำมันรถเต็มถังไว้ก่อนที่จะไปรับผู้ใช้บริการที่
  จุดนัดหมายทุกครั้ง
- การเติมน้ำมันรถในครั้งต่อไป ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และเติมน้ำมัน
  รถให้เต็มถังทุกครั้ง เมื่อเดินทางกลับถึงจุดหมาย
- ค่าทางด่วน / ค่าผ่านทางพิเศษ และค่าจอดรถ ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่า
  ใช้จ่าย

 

 
V.K.INTERTOUR CO.,LTD
147/34-35 Moo 5 Ramintra 71 RD.,Thareang Bangkhen Bangkok 10220
Tel. 02-949-5874 Fax: 02-949-5875 Hotline: 089-500-1314
 
ให้เช่ารถตู้